ČSSD Neratovice

(bývalé stránky)

Místo marxistických řečí,

čtěte glosy, co jsou k věci!

www.isoutok.cz

PS: Stránky sociálním demokratům z Neratovic vrátíme podle toho, co nastane dříve:

a) podzim 2017

b) Nuclearboy (P.Š.) se omluví Anně Spěváčkové za to, že ji spojuje s fašismem

Podporujte mírný pokrok v mezích zákona, nedopusťte marxistickou revoluci!

Muž s tlampačem chce být starostou Neratovic.